هشدار در مورد استفاده از سموم کشاورزی برای درمان شپش سر در کودکان


نسیبه یوسفیان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به مسمومیت حاد و متعاقب آن مرگ ناشی از مصرف موضعی سموم کشاورزی برای درمان شپش سر کودکان هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به مسمومیت حاد و مرگ ناشی از مصرف موضعی سموم کشاورزی برای درمان شپش سر کودکان هشدار داد.

نسیبه یوسفیان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه برای درمان شپش سر کودکان نباید از سموم کشاورزی استفاده کرد، گفت: درمان شپش در کودکان می تواند باعث مسمومیت های جدی و مرگ شود.

به اشتراک بگذارید