هیچ تصمیمی در مورد برگه محصولات الکترونیکی گرفته نشده است


وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نهایی شدن الکترونیک کالابرگ گفت: دولت هنوز تصمیم نهایی در مورد الکترونیک کالابرگ نگرفته است و پس از انجام مقدمات، رئیس جمهور تصمیم نهایی را در یکی از جلسات رسمی اعلام خواهد کرد. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، دولت هنوز در خصوص صورتحساب الکترونیکی تصمیم نهایی را نگرفته است و پس از انجام مقدمات، رئیس جمهور تصمیم نهایی را در یکی از جلسات رسمی اعلام خواهد کرد.

«سید احسان خاندوسی» در مراسم اختتامیه اولین مدرسه تابستانی سیاست گذاری مالی در جمع خبرنگاران در خصوص تفکیک حساب های شخصی و تجاری اظهار داشت: حتی اعلام تفکیک حساب های شخصی و تجاری پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. با توجه به اینکه حرکت به سمت نظام مند شدن پرداخت ها و نظام مالی کشور در دستور کار قانونگذار قرار گرفته است.

وی افزود: اراده مشترک وزارت دارایی و بانک مرکزی برای تکمیل تفکیک حساب های شخصی و تجاری در سال جاری مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

وزیر دارایی درباره اجرای سامانه مودیان گفت: قانون نظام مودیان و پایانه های فروشگاهی ۱۴۰۰ خردادماه مهلت تعیین کرده بود.

وی ادامه داد: زمانی که کار خود را در وزارت مالیه آغاز کردیم، بسیاری از قسمت های مقدمات فنی و ارتباط بخش های مالی با سیستم فراهم نشد. بر همین اساس از مجلس مهلت خواستیم و برخی هم محقق شد. در ابتدای سال جاری با تاخیر از تیرماه به محض شروع اجرای قانون، سازمان مالیاتی نیز اخطاریه های مربوط به فراخوان را صادر خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، نخستین مدرسه تابستانی سیاست اقتصادی به همت وزارت اقتصاد با هدف ارائه دوره های آموزشی به دانشجویان امروز با حضور وزیر دارایی به کار خود پایان داد.

به اشتراک بگذارید