وام ازدواج نیازی به اظهارنامه مالیاتی ندارد


از آنجایی که در قانون بودجه امسال ۱۲۰ میلیون تن وام ازدواج و ۲۴۰ میلیون تن برای زوجین پیش بینی شده است، برخی بانک ها این محدودیت ها را اجرا کرده اند که با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی لغو شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، داوود منصور رئیس سازمان طی بخشنامه ای به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: این وام با توجه به افزایش سقف وام ازدواج و عبور از مرزها مشمول شرایط وام قرار گرفته است. ۲۰۰ میلیون تومان. تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی است.

بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی گزارش می شود، اشخاص حقوقی متقاضی استفاده از تسهیلات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان. ملزم به ارسال استعلام به مالیات حساب های مافاسا هستند.

از آنجایی که در قانون بودجه امسال ۱۲۰ میلیون تن وام ازدواج و ۲۴۰ میلیون تن برای زوجین پیش بینی شده است، برخی بانک ها این محدودیت ها را اجرا کرده اند که با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی لغو شد.

مفاسا حساب مالیاتی را برگه تسویه حساب مودیان می نامد که نشان می دهد مودی تا تاریخ صدور برگه ترخیص حساب در قبال سازمان امور مالیاتی تعهدی ندارد.

اشتراک گذاری