واکسن ایرانی روی کف دست تولیدکنندگان ماند | اختصاص میلیون‌ها یورو پول خارجی دولتی…


مسئولان وقت وزارت بهداشت مقامات روحانی و شخص خاص وزیر سابق بهداشت همین الان باید پاسخگو باشند کدام ممکن است بر مقدمه کدام منطق به حدود ۱۴ برند مختلف در موجود در ملت مجوز حق ورود به بخش ساخت واکسن کرونا دادند به همان اندازه همین الان شاهد دپوی کمیت انبوهی اجتناب کرده اند واکسن‌های کرونای بی‌خریدار باشیم؟!

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، تعدادی از روز پیش بود کدام ممکن است مسئولان ۷ نمایندگی تولیدکننده واکسن همراه خود حضور در مونتاژ کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس اجتناب کرده اند عدم حمایت‌های مقامات انتقاد کردند.

این واکسن‌سازان کشورمان می‌گویند وزارت بهداشت نسبت به کسب واکسن‌هایشان بی‌ملاحظه بوده و انواع زیادی اجتناب کرده اند واکسن‌های تولیدشده آنها، در انبار و در جاری انقضاست!

با این حال محمدمهدی گویا؛ رئیس وسط مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در {پاسخ به} سؤال تسنیم کسب اطلاعات در مورد اعتراض تولیدکنندگان خانه واکسن کرونا به عدم حرکت به تعهدات در کسب واکسن‌های ایرانی می‌گوید: تمام قراردادهایی کدام ممکن است وزارت بهداشت برای گرفتن واکسن اجتناب کرده اند نمایندگی‌های خانه بسته، انصافاً خاص است و بر مقدمه شبیه به قراردادها، خریدهایش را سال قبلی انجام داده و امسال نیز انجام می‌دهد.

همراه خود این وجود، تولیدکنندگان خانه اظهار می‌کنند کدام ممکن است وزارت بهداشت ۹ تنها این سیستم مناسبی برای ساخت واکسن به آنها حاضر نکرده اما علاوه بر این حتی در حرکت به تعهدات شخصی و قراردادهای منعقد شده نیز سودآور نبوده است و کسب واکسن‌ها مطابق قراردادها پیش نمی‌رود.

یکی اجتناب کرده اند تولیدکنندگان واکسن کرونا، انستیتو پاستور ایران بوده کدام ممکن است بنابر ادعا رئیس این مؤسسه، بیش اجتناب کرده اند ۱۴ میلیون دوز واکسن ساخت و عرضه شده و ۳ میلیون دوز نیز در انبارها فعلی است.

رئیس مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی نیز می‌گوید علیرغم این‌کدام ممکن است مقامات تقاضا ساخت ۳.۵ میلیون دوز واکسن کرونای این مؤسسه را در سال ۱۴۰۱ حاضر کرده است با این حال گروه وعده های غذایی و داروها ادامه دارد پروژه و وضعیت کسب واکسن‌ها اجتناب کرده اند این مؤسسه را روشن نکرده است!

به آگاه او، مواداولیه مورد نیاز برای ساخت بچ‌های بعدی نیز خریداری شده با این حال ادامه دارد این سیستم مشخصی برای ساخت این واکسن‌ها حاضر نشده است.

سازنده واکسن اسپایکوژن نیز می‌گوید اگر چه در بهمن ماه همراه خود کشتی نامه‌ای تاکید شد کدام ممکن است به ۸ میلیون دوز واکسن خواستن دارند و این است میزان ساخت شد با این حال متاسفانه در نامه بعدی، وزارت بهداشت ادعا کرد کدام ممکن است ساده دو میلیون دوز خریداری احتمالاً خواهد بود!

سرپرست خانه سرمایه گذاری واکسن نورا نیز به تسنیم می‌گوید: ما ۵ میلیون دوز واکسن نورا ساخت کردیم و پس اجتناب کرده اند کش و قوس‌های فراوان، قرارداد کسب سه میلیون دوز واکسن منعقد شده کدام ممکن است فعلا ساده ۵۰۰ هزار دوز آن را عرضه گرفته‌اند و بقیه واکسن‌ها در استراتژی عرضه و دو میلیون دوز مابقی نیز ادامه دارد بلاتکلیف است!

ادعا خواستن به ۳۵ میلیون دوز واکسن کرونا در سال جاری

این اظهارات قابل‌تامل واکسن‌سازهای کرونا در کشورمان در حالیست کدام ممکن است سید حسین صفوی؛ رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت کسب اطلاعات در مورد این موضوع می‌گوید: برای سال جاری، وزارت بهداشت ۳۵ میلیون دوز ادعا خواستن اولین کرده است کدام ممکن است باتوجه به بلعیدن واکسن‌ها، این عدد قابل تنظیم است.

وی مدعی است کدام ممکن است در جاری حاضر تنها مرجع تهیه کنید‌کننده واکسن برای ملت، تولیدکنندگان خانه هستند و این سیستم‌ای برای گرفتن خارجی {وجود ندارد}.

همراه خود این وجود، واکسن‌سازان ایرانی می‌گویند واردات واکسن به طور موازی همراه خود ساخت واکسن کرونا در ایران در جاری انجام بوده کدام ممکن است این امر باعث انبوه بازار ساخت واکسن کرونا شده است!

با این حال دارایی؛ رئیس گروه وعده های غذایی و داروها، این اظهارات را رد کرده و مدعی شده کدام ممکن است دیر یا زود کدام ممکن است اقدام به واردات واکسن کرونا شده، ساخت آنچنانی اجتناب کرده اند واکسن خانه نداشته‌ایم.

در عین جاری، واردات واکسن آسترازنکا اجتناب کرده اند آلمان به ایران در اسفند ماه قبلی، این سؤال را در افکار همه تحمیل کرده کدام ممکن است چرا همراه خود وجود اطلاع گروه وعده های غذایی و داروها اجتناب کرده اند ساخت واکسن در موجود در ملت، واردات نیز به طور موازی {انجام شده}؟!

رئیس گروه وعده های غذایی و داروها جدیداً واکنشی به این مطلب نداشته با این حال پیش اجتناب کرده اند این آگاه بود کدام ممکن است واکسن‌های آسترازنکای وارد شده در مقامات سیزدهم، اهدایی هر دو اجتناب کرده اند محل کوواکس {بوده است} و کسب جدیدی انجام نشده است.

همراه خود این جاری گروه وعده های غذایی و داروها ادامه دارد مستندات درمورد به این ادعای شخصی و این سیستم‌ای کدام ممکن است برای تولیدکنندگان خانه فکر را به روشنی حاضر نکرده است.

اختصاص میلیون‌ها یورو پول خارجی دولتی برای ساخت واکسن هر دو صادرات آن؟

وزیر بهداشت، صادرات واکسن را شناخته شده به عنوان راهکاری برای رفع بخشی اجتناب کرده اند مشکلات تولیدکنندگان عنوان کرده است؛ به آگاه عین‌اللهی، در فینال مونتاژ ستاد کرونا، مجوز صادرات واکسن کرونا داده شده و تمام واکسن‌سازان خانه امکان صادرات آن را دارند.

این در حالی است کدام ممکن است اولاً {به دلیل} تمدید شده بودن استراتژی تأیید واکسن‌ها اجتناب کرده اند سوی سازمانهای بین‌المللی نظیر گروه جهانی بهداشت، صادرات واکسن قابل انجام است همراه خود سختی‌های بیشتری برای تولیدکنندگان ایرانی در کنار باشد و به همان اندازه اواسط فروردین ماه سال جاری، تنها ۴ میلیون دوز اجتناب کرده اند واکسن‌های ساخت شده در ملت صادر شده است.

ثانیاً در آبان‌ ماه سال قبلی مدیرکل امور داروی گروه وعده های غذایی و داروها به تسنیم ذکر شد “در مجموع به تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا برای رشد سویه ها ساخت، ۱۳۰ میلیون یورو پول خارجی دولتی اختصاص داده‌ایم.” این تخصیص پول خارجی در شرایطی صورت گرفت کدام ممکن است کشورمان همراه خود ظالمانه‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو {بوده است} و گروه وعده های غذایی و داروها اجتناب کرده اند عدم تخصیص در پایان پول خارجی برای ساخت و واردات داروی می خواست مبتلایان مختلف گلایه می‌کرد؛ متعاقباً این سؤال ادامه دارد بی پاسخ مانده کدام ممکن است چرا در تنگنای ارزی، این گروه این سیستم‌ریزی صحیحی برای ساخت به ابعاد و صحیح واکسن نداشته است و آینده میلیون‌ها دلار پول خارجی دولتی تخصیص داده شده برای رشد سویه ها ساخت واکسن، در جاری ختم به تمام شدن واکسن‌ها در انبارها است؟!

با این حال سؤال اساسی کدام ممکن است مسئولان وقت وزارت بهداشت مقامات حسن روحانی و اعضای سابق ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا باید همین الان پاسخگوی آن باشند اینجا است کدام ممکن است بر مقدمه کدام منطق و محاسبه آموزشی به حدود ۱۴ برند مختلف در موجود در ملت مجوز حق ورود به بخش ساخت واکسن کرونا داده‌اند؟! در حالی بر مقدمه تجربیات قطعی کشورهای مختلف جهان در بخش واکسن، تمام کشورهای پیشکسوت در مونتاژ واکسن در جریان پاندمی کرونا به ساخت صرفاً منصفانه هر دو در پایان دو برند سراسری واکسن کرونا اقدام کردند! مثلاً چین صرفاً اقدام به ساخت دو برند سینوفارم و سینوواک، روسیه “اسپوتنیک”، هند صرفا واکسن “باهارات”، آمریکا فایزر و … کرده‌اند!

Share