واکنش معین امنیت داخلی به درگیری مرزی اخیر ایران و طالبان


معاون امنیتی وزیر کشور گفت: باید نیروی مرزبانی افغانستان را از نظر جغرافیایی و مرزی توجیه کرد. این موضوع چندین بار مورد توجه مقامات افغانستان قرار گرفته است تا علیرغم تمایل هر دو طرف از درگیری های محدود جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، میر احمدی معاون امنیتی وزیر کشور درباره درگیری مرزبانان ایران با نیروهای طالبان گفت: بر اساس گزارش های دریافتی روز گذشته تعداد محدودی از مرزبانان افغانستانی در منطقه سهاک حد فاصل مایل ۵۶ بوده اند. و ۵۷ مایل مرزهای جغرافیایی و مرزی را رعایت نکردند و دست به اقدامات تحریک آمیز زدند.

وی ادامه داد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با کنترل صحنه و جلوگیری از تشدید تنش، موفق شدند و به مشکل پایان دادند. متأسفانه امروز در همین منطقه مرزبانان افغانستان اقدام تحریک آمیز دیگری انجام دادند و به سوی مرزبانان ایرانی تیراندازی کردند.

میراحمدی گفت: در مقابل نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران نیز به تیراندازی پاسخ دادند. تا ساعت ۱۳:۳۰ بعد از حدود یک ساعت درگیری محدود، موضوع با کنترل و تسلط مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید.

معاون وزیر کشور اظهار داشت: نیاز به توجیه نیروی مرزبانی افغانستان هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر مرزی وجود دارد. این موضوع چندین بار مورد توجه مقامات افغانستان قرار گرفته است تا علیرغم تمایل هر دو طرف از درگیری های محدود جلوگیری شود.

به اشتراک بگذارید