ورود ۳۶۴۰۰۰ تجهیزات خودرو به گیلان | ما امتحان شده می کنیم به همان اندازه مسافران سفری ایمن و مشخص داشته باشند


به آگاه فرمانده انتظامی استان گیلان اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب تاکنون ۳۶۴ هزار تجهیزات خودرو وارد استان گیلان شده است کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۴۷ سهم افزایش داشته است.

به گزارش دیارمیرزا، سردار عزیزاله ملکی در بازدید اجتناب کرده اند محور آستارا – اردبیل ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب نوروزی تاکنون ۳۶۴ هزار تجهیزات خودرو وارد استان گیلان شده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۴۷ سهم افزایش داشته است.

رئیس پلیس ایالت جیلیان همراه خود ردیابی به اقدامات پلیس و مناطق ترافیکی ذکر شد: تاکنون هیچ حادثه ای {در این} قلمرو گزارش نشده است و افراد به طور قابل توجهی مسافران امیدوار هستند. ۱۴۰۱. به همان اندازه آخر آبان همراه خود پلیس و نیروهای راهنمایی و رانندگی در کنار باشید.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند زمان آغاز ماموریت نورز سه نفر در قلمرو جان باختند به همان اندازه ارزش ۱۴۰ ۹ کاهش یابد.

قالب نوریش امسال همراه خود مانترا قوانین مداری در ۲۵ اسفند ۹۶ در اصل کار نیروی انتظامی گیلا قرار خواهد گرفت. افراد ویژه به ویژه مسافران سفری ایمن و مشخص دارند.

اشتراک گذاری