وضعیت جسمانی فرزاد فرزین چگونه است؟


ویدئویی کدام ممکن است گروه فرزاد فرزین به تازگی در اختیار رسانه ها قرار داده است آرم می دهد کدام ممکن است این باهوش پس اجتناب کرده اند مسمومیت در بیمارستان بستری شده است با این حال اکنون در وضعیت مطلوبی به حرکت می برد.

به گزارش دیر میرزا، فرزاد فرزین، ستاره موسیقی پاپ کدام ممکن است موسیقی ترکی مشک را در ترکیه و ایران ساخته است، تصور به برای اولین بار همراه خود الیاس یالسنتاش خواننده ترکیه ای در ۳۱ مارس روی صحنه برود. او در استانبول روی صحنه سر خورد، با این حال بعداً گزارش شد کدام ممکن است این خواننده {به دلیل} سکته قلبی اجرای شخصی را متوقف کرد.

برخی رسانه ها گزارش دادند کدام ممکن است این خواننده حالش خوشایند نیست و این است خبر باقی مانده است توسط فارسین و تیمش تایید نشده با این حال درجه هوشیاری او زیرین آمده است. همراه خود این جاری، وضعیت او در ویدئویی کدام ممکن است در ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ در اختیار رسانه ها قرار گرفت، گزارش شد.

{در این} ویدئو آمده است: فرزاد گران خوشایند است، با این حال دو روز پیش حالش خوشایند نبود، از نزدیک اجتناب کرده اند تذکر سموم، آب، سدیم و پتاسیم تخلیه شد و اجتناب کرده اند هوش سر خورد. “ابتدا تصور می شد آمیکرون است کدام ممکن است واقعاً علائم زیادی نداشت و آزمایش ها و آزمایش ها مسموم کننده تر بود. بعد اجتناب کرده اند معامله با در لحظه خیلی بیشتر شدند و فردا خیلی بیشتر خواهند شد و چیزی {وجود ندارد}. درگیر باشید.”

ویدئویی اجتناب کرده اند دلیل وضعیت خوب دکتر ایرانی را تبصره می کنید:

اشتراک گذاری