پاسخ جهانگیری به ادعای عدم حضور مقامات دولت روحانی در میدان سیل


اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم نوشت: سیل نوروزی سال ۱۳۹۷ از نظر میزان بارندگی و استان های درگیر اتفاقی بی سابقه بود. دغدغه مسئولان آن زمان این بود که تا حد امکان از تلفات انسانی برای جبران خسارات مادی جلوگیری کنند. اکنون که مردم عزیزمان در تابستان با سیل های متعددی مواجه شده اند، خاطرات خود را مرور کردم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا متن خاطرات اسحاق جهانگیری از سیل سال ۱۳۹۷ کشور که در صفحه اینستاگرام وی منتشر شده است را در ادامه می خوانید.

سیل‌های نوروزی سال ۲۰۱۸ از نظر میزان بارندگی و استان‌های درگیر اتفاق نادری بود. دغدغه مسئولان آن زمان این بود که تا حد امکان از تلفات انسانی برای جبران خسارات مادی جلوگیری کنند. اکنون که عزیزانمان در تابستان با سیل های متعدد مواجه شده اند، خاطرات خود را مرور می کنم و برای اطلاع بخشی از اتفاقات آن دوران را در دو قسمت منتشر می کنم.

بخش اول:
۷ اسفند ۱۳۹۶: در پی انتشار اخباری مبنی بر احتمال وقوع سیل در استان های گلستان و مازندران، تلفنی با استانداران این دو استان صحبت کردم و اعلام کردم برای مقابله با سیل و کمک به سیل زدگان آمادگی لازم را داشته باشند.

۲ آوریل ۲۰۱۸: امروز خبر بدی از استان ها دریافت کردم، هرچند سیل در استان های مازندران و گلستان از قبل مهار شده بود. از وزیر کشور پرسیدم گفت مشکلی نیست و می روم گلستان. بعد از ظهر تلفنی با آیت الله نور مفیدی امام جمعه گرگان خیلی نگران شدم و تصمیم گرفتم فردا خودم به منطقه بروم.

۳ آوریل ۲۰۱۸: به همراه وزرای کشاورزی، بهداشت، نیرو، راه و شهرسازی به استان گلستان رفتیم. وزیر کشور و دارایی قبلاً آنجا بود. پس از گشت هوایی در مناطق سیل زده به سمت شهر آکولا حرکت کردیم. تمام شهر زیر آب بود. پس از بازدید میدانی از شهرستان، ستاد مدیریت بحران استان را با حضور ۶ وزیر و مدیران استان تشکیل دادیم. در آنجا وزیر کشور پس از هماهنگی با من سرپرست جدید استان را معرفی کرد. در تصویب برکناری استاندار بر اهمیت حضور مدیر در بحران تاکید کردم و تصمیمات خاصی گرفتم. وزیر کشور تصمیم گرفته است تا حل بحران در استان بماند. شب رفتیم مازندران.

۱۳ فروردین: استان مازندران کمتر از گلستان آسیب دیده است. ما از برخی مناطق سیل زده بازدید کردیم و به مردم اطمینان دادیم که در بازسازی دولت در کنار شما هستیم. بعداً در جلسه ستاد مدیریت بحران استان شرکت کردم و از عملکرد استاندار تقدیر کردم.

۵ آوریل: گزارش هواشناسی نسبت به وقوع سیل در تهران هشدار داد. من یک مصاحبه تلویزیونی انجام دادم و از مردم خواستم به هشدارها توجه کنند. ساعت ۲۲ به جلسه ستاد بحران تهران رفتم. هدف من جلب توجه به اهمیت و حساسیت موضوع بود. در این جلسه تصمیم گرفته شد که از ورود مردم به مناطق بحران زده جلوگیری شود. شب ها در دفترم می خوابیدم تا با هر مشکلی برخورد کنم.

۱۵ فروردین: جلسه ستاد بحران در تهران با حضور رئیس جمهور تشکیل دادیم. ما اجازه داشتیم به سیل زدگان کمک کنیم.

مرور خاطرات سیل ۲۰۱۸; قسمت دوم:
۲۱ فروردین: به دلیل شدت سیل به استان های غربی و جنوب غربی می روم. ابتدا برای بازدید از مناطق سیل خیز و برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران به کرمانشاه رفتیم. در این شهر، مردم برای جلوگیری از ورود سیل به منازل خود اقدامات احتیاطی را انجام دادند.[ഹോജ്ജതി]وزیر جهاد تصمیم گرفت برای کمک به مدیریت بحران در استان بماند. آن شب به لرستان رفتیم و در ستاد بحران استان جلسه گذاشتیم. در این جلسه کمبود امکانات و بارندگی شدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شب را در خرم آباد ماندیم.[وزیرجهادبرایکمکبهمدیریتبحراندراستانبماندهمانشببهسمتلرستانرفتیموجلسهستادبحراناستانراتشکیلدادیمدرجلسهازکمبودامکاناتمیجفندوبمندهمانشببهسمتلرستانرفتیموجلسهازکمبودام[وزیرجهاد برایکمکبهمدیریتبحراندراستانبماندهمانشببهسمتلرستانرفتیموجلسهستادبحراناستانراتشکیلدادیمدرجلسهازکمبودامکاناتمی‌گفتندوپیش‌بینیبارندگیشدیدمی‌شدشبدرخرمآبادماندیم

۲۲ فروردین: صبح مشخص شد که رودخانه ها طغیان کرده اند. فرودگاه زیر آب است و هواپیما نمی تواند پرواز کند. در استانداری ماندم و تلفنی با استانداران استان صحبت کردم. همه از کمبود ماشین آلات می گفتند. ضمن تماس با رئیس جمهور و ارائه گزارش به ایشان، با وزیر کشور صحبت کردم و از اصفهان و استان مرکزی درخواست کردم ماشین آلات و نیرو به لرستان بفرستند. وزیر رودس برای کمک به استاندار در استان مستقر شد و ما با ماشین به سمت خوزستان حرکت کردیم. ابتدا به سد دس رفتیم که تقریباً پر از آب بود. به سمت سد کرخه رفتیم که با نقطه قله کمی فاصله دارد. وزیر نیرو گفت: ورودی کرخه بسیار بالا بوده و به همین دلیل شب گذشته ۸۴۰۰ مترمکعب آب به سد رسیده و درخواست افزایش خروجی سدها را دارند. مسئولان استانی نگران هستند که در صورت افزایش تولید سدها، جمعیت آسیب بیشتری ببینند. در مسیر اهواز با اهالی روستاهای سیل زده صحبت کردم.

۲۳ فروردین: در کنار کارون قدم می زنم. رودخانه پر آب بود و قسمتی از فضای سبز زیر آب رفته بود. من در جلسه ستاد بحران شرکت کردم. مقرر شده وزیر نیرو در استان مستقر شود. میزان آب سدها باید با هماهنگی مسئولان استانی تنظیم شود، تاکید کردم که در میانه بحران هستیم و بدتر هم می شود. عصر برای شرکت در جلسه سیل در دفتر رهبری به تهران برگشتم. این دیدار با حضور رهبری برگزار شد و مسئولان گزارشی از فعالیت ها و پیش بینی ها به ویژه در ارتباط با خوزستان ارائه کردند.

به اشتراک بگذارید