پاسخ علی دی به شایعات جام جهانی فوتبال این بود کدام ممکن است من می خواهم همراه خود فرستاده ایران در قطر مذاکره نکردم.


طی ساعات قبلی شایعاتی در وب های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا سیاسی مطرح شده بود مبنی بر اینکه اجتناب کرده اند علی دایی فرستاده ایران در قطر برای افتتاحیه مسابقات پیش اجتناب کرده اند نمایندگی در قرعه کشی فیفا تقاضا شده است. عمویم به طور مفصل برایم دلیل داد.

به گزارش دیرمیرزا، حضور علی دی فوتبالیست ایرانی در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال در قطر تصویری آینه ای در عمق ای در رسانه های جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی داشته است.

به گزارش تابناک ورزشی، تصویری آینه ای خوش بینانه علی دی یکی اجتناب کرده اند غول پیکر ترین چهره های گذشته تاریخی فوتبال آسیا اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها فوق العاده جالبی را در اختیار رسانه ها قرار داده است با این حال {در این} بین اطلاعات غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید نشده ای چاپ شده شده است. اجتناب کرده اند نبرد همراه خود فرستاده.

در ساعات قبلی اخباری اجتناب کرده اند جامعه های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا سیاسی مبنی بر حضور علی دایی فرستاده ایران در قطر پیش اجتناب کرده اند حضور روی صحنه چاپ شده شد.

علی دایی همراه خود ردیابی به محل استقرار برگزارکنندگان جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانان ویژه فیفا، اظهار داشت کدام ممکن است آنها به هیچ وجه همراه خود فرستاده دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو نکرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سوالی {وجود ندارد}. بعد اجتناب کرده اند قرعه کشی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند مراسم به پایان رسید، اجتناب کرده اند فرستاده ایران درخواست شده است نشد با توجه به این موضوع هر دو محتوای عکس صحبت تنبل.

دایی تابناک اظهار داشت: من می خواهم سال هاست کدام ممکن است به چنین این سیستم هایی در فدراسیون جهانی دعوت شده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان این حرف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف ها را اجتناب کرده اند ممکن است می شنوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا برایم تازگی ندارد. اگر اینطور است، شاید خودم باید بگویم.

علی دی در مراسم مختلف فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اکتسابی جوایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوایز متنوع نمایندگی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی بار نیست کدام ممکن است این مسابقات برگزار تبدیل می شود.

دی در خطاب مناسب شخصی صدها ادعا کرد کدام ممکن است سیاستمدار نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت همراه با افراد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان عالی اسطوره سراسری به مشکلات شخصی می اندیشم. دادن مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الفاظ غیرمعمول به علی دایی عامل جدیدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است عده ای می خواهند اجتناب کرده اند علی دایی پنهان شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند درخواست شده است های خصوصی او را به زبان خودشان به گروه برسانند.

عمویم ملایم کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ادعا کردن واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد اجتناب کرده اند کاستی ها هراسی ندارد، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند استفاده ابزاری برای فصل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران متنفر است.

اشتراک گذاری