پاکسازی تالاب استیل آستارا | زباله های گردشگری توسط تنظیم بانان مخلوط آوری تبدیل می شود.


به آگاه وحید مصطفی داوس، رئیس اداره ایمنی تنظیم زیست آستارا، «مسئولان مرزبانی ایمنی تنظیم زیست آستارا، جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط وستلند فولادی را اجتناب کرده اند زباله های تخلیه شده توسط مسافران پاکسازی کردند».

به گزارش دیارمیرزا، ماموران شهرستان بندر مرزی آستارا به پاکسازی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتلاق پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله های تخلیه شده توسط مسافران اجتناب کرده اند تنظیم بانان محیط ساحل مخلوط آوری شد. باتلاق آهن.

به آگاه وحید مصطفی دوست، رئیس اداره ایمنی تنظیم زیست آستارا، تالاب های فولادی توسط متخصصان زمستانه پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محیط تالاب مخلوط آوری شد. برای سوئیچ این پیام الهی به فناوری بلند مدت، به طور قابل توجهی در باتلاق ها، رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ جهان ایمنی شده (پارک های سراسری، پناهگاه های حیات وحش، مناطق ایمنی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار سراسری).

این سیستم مشترک اداره ایمنی تنظیم زیست آستارا برای پاکسازی تنظیم زیست به طور قابل توجهی تنظیم های خرس محافظت گروه ایمنی تنظیم زیست همراه خود حمایت گروه های تنظیم زیست، دهیاران، دهیاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

اشتراک گذاری