پس از امضای برجام، اثربخشی آن کاهش خواهد یافت


حشمت الله فلاحت، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار پیش جماران اظهار داشت: من معتقد به تعادل بلندمدت در سیاست خارجی هستم و معتقدم کشور نباید سیاست خارجی خود را وابسته به چالش های قدرت ها کند. . . قدرت های شرقی و غربی سابقه تبانی با ایران را دارند و از سال ۲۰۰۶ تاکنون چندین بار علیه ایران رای داده اند.

وی افزود: زمانی که این قدرت ها به منافع کلان خود نزدیک می شوند، اغلب منافع کشورهایی مانند ایران را زیر پا می گذارند. در کوتاه‌مدت، معتقدم باید با مثال‌هایی جلو برویم و بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که امضای برجام، منافع مورد نظر را برای ایران به همراه نخواهد داشت، مگر اینکه تضمین‌هایی ارائه شود. دلیل افزایش تاکید بر تضمین برجام این است که بایدن به پایان دوره ریاست جمهوری خود نزدیک می شود. همچنین حداکثر ظرف مدت سه ماه ترکیب جدید کنگره آمریکا تشکیل خواهد شد که اجرای برجام را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: ایران دقیقاً به این دلیل بر موضوع ضمانت‌های آمریکایی پافشاری می‌کند که این آقای ترامپ بود که در مرحله اجرا برجام را لغو کرد. از سوی دیگر آمریکایی ها نیز تاکید می کنند که هیچ تضمینی داده نخواهد شد. برخی از دلایل این سیاست ممکن است ناشی از شرایط داخلی دولت آمریکا باشد، اما بخشی دیگر به دلیل بی کفایتی دولت بایدن است.