پشتکار نیوز » فعالیت سیاسی حرفه ای در کشور بسیار پرهزینه است/ جوانان نباید پشت درهای احزاب باشند


یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: کار سیاسی حرفه ای در کشور ما بسیار گران است. اگر مردم بخواهند هزینه ها و منافع خود را بسنجند، قطعاً موانع بزرگی برای پیوستن جوانان به جریان اصلی سیاسی وجود دارد.

علی باقری، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره لزوم استفاده از جوانان اصلاح طلب برای توسعه اندیشه های این جبهه گفت: فعالیت سیاسی تشکیلاتی مانند سایر فعالیت های اجتماعی الزاماتی مانند تداوم دارد. نسل ها و چیزها دست در دست هم. در واقع ورودی نیروی انسانی که در راستای اهداف و وظایف مجموعه نباشد پس از مدتی نیروی انسانی پویا را به مجموعه عمرانی و سیاسی از دست خواهد داد.

وی افزود: هجوم جوانان ویژگی های پویایی، خلاقیت و جسارت و محافظه کاری و سازگاری با گذشته را به گروه می افزاید. نیروهای جوانان و چرخش نیروها تا حد امکان باید به دسته جداگانه دسترسی داشته باشند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: قوای قدیم با افزایش سن و تجربه، از کارهای اجرایی و میدانی دور شده و وارد اتاق های مشاوره می شوند و فضا را برای ورود جوانان به نظام باز می کنند. سیاست گودال باشید

باقری تاکید کرد: اگر این روند که یک تمرین همیشگی است انجام نشود تیم دود در چشم می گیرد و کارایی کمتری پیدا می کند. در جریان اصلاحات نیز همین روند باید اتفاق بیفتد و از احزاب شروع شود. خود احزاب سازوکار را طوری طراحی می کنند که این روند در درون حزب اتفاق بیفتد. آن زمان در بالاترین سطوح تصمیم گیری مثل جبهه اصلاحات این اتفاق افتاد که در این صورت نیازی نبود که یک سری از جوانان به صورت نمادین وارد چرخه شوند.

وی ادامه داد: الگوی ایده آل برای تصمیم گیری و تصمیم گیری در سطوح مختلف در جریان سیاسی، تلفیقی متناسب از جوانی و تجربه است و باید مواظب باشیم که در هر دو طرف زیاده روی نکنیم. نباید شرایطی پیش بیاید که جوانان پشت درهای احزاب بمانند یا از سوی دیگر اصرار برای آوردن نسل جدید پیش از موعد اتفاق بیفتد و مخزن تجربیات ارزشمند گذشته خالی شود.

باقری درباره شرایط مشارکت جوانان در جریان اصلاحات تصریح کرد: وضعیت فعلی جریان را نمی توان ایده آل دانست و باید سیاست های هوشمندانه و دقیقی در درون احزاب برای ورود و خروج کنترل شده جوانان اتخاذ شود. باید همه جا دسترسی به چرخه اتخاذ شود، احزاب اصولگرا و احزاب اصلاح طلب ایجاد شوند.

باقری درباره عدم تمایل نسل جدید جوانان به حضور در جریان های سیاسی گفت: بخشی از راه ورود جوانان به عرصه سیاست بر عهده احزاب اصلاح طلب است، روند را توضیح دادم، اما یک عامل و مانع بزرگ وجود دارد. بخش ورود جوانان به سیاست به دلیل شرایط خاص سیاسی حاکم بر کشور ما بر عهده جریان اصلاحات نیست.

وی تاکید کرد: فعالیت سیاسی حرفه ای در کشور ما بسیار پرهزینه است. اگر مردم بخواهند هزینه ها و منافع خود را بسنجند، قطعاً موانع بزرگی برای پیوستن جوانان به جریان اصلی سیاسی وجود دارد. این واقعیت تلخ ورود به بازار سیاسی ایران است. کسانی که می خواهند وارد جریان سیاسی شوند، به ویژه آنهایی که گرایش اصلاح طلبی دارند، در همان ابتدا بسیاری از مناصب، مناصب و شرایط مادی را از دست می دهند که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی جریان های سیاسی در بین مردم است. مردم کشور، باید در مقیاس بزرگ باشد. بررسی اجمالی

انتهای پیام/