پوشش کامل جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ صداوسیما


سید احسان قاضی زاده هاشمی دبیر شورای نظارت سازمان صدا و سیما از پوشش کامل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خبر داد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی، دبیر شورای نظارت سازمان صدا و سیما در این باره گفت: ما دو حق پخش داریم که اتفاقات نیفتاده را کنترل کنیم.

دبیر شورای نظارت سازمان صدا و سیما افزود: با وجود جام جهانی، المپیک و رویدادهای بین المللی، صدا و سیما دومین موضوع پخش خارجی است که سال هاست و با شرکت های بین المللی و خارجی در این زمینه بحث می شود. ” با مذاکره و کسب حق پخش مستقیم و غیرمستقیم، مسابقات پوشش داده شد، بنابراین قطر نگران پخش مسابقات جام جهانی نیست.

قاضی زاده هاشمی افزود: در سفری که به همراه وزیر ورزش کشورمان به قطر داشتیم، مقرر شد مکانی ویژه برای خبرنگاران برای پوشش خبری خوب مسابقات جام جهانی در نظر گرفته شود که به طور کامل این مسابقات را پوشش دهد و این مکان خاص مورد تایید قرار گرفته است. از سوی مقامات قطری.”

اشتراک گذاری