پیام آسایش رئیس انقلاب در پی درگذشت آیت الله حاج سید مجتبی رودبارین


آیت الله حممینی در پیامی درگذشت عالم مهیب حجت السلام والمسلمین حاج سید مجتبی رودباری اجتناب کرده اند علمای عالی ژیلا را آسایش ذکر شد.

به گزارش دیر میرزا، آیت الله حمنی در پیامی درگذشت عالم مهیب حجت السلام والمسلمین حاج سید مجتبی رودباری اجتناب کرده اند علمای عالی یونانی را آسایش ذکر شد.

پیام رئیس انقلاب اسلامی به این رئوس مطالب است:

به تماس گرفتن خدا

درگذشت حاج سید مجتبی رودباری اجتناب کرده اند علمای غول پیکر گیلان به اهل بیت آن استان به طور قابل توجهی اهل بیت، داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازماندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه خانوار های آنان رسیده است. حداقل غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت.

سید علی کمنی

۴ آوریل ۱۴۰۱

اشتراک گذاری