پیام دردناکِ رضا رویگری: مرا در آسایشگاه کهریزک انداخته‌اند، کمکم کنید


رضا رویگری ذکر شد: بعد اجتناب کرده اند ۶٠ سال کار من می خواهم را {در خانه} سالمندان کهریزک رها کرده اند؛ همین جا همانند زندان می‌ماند؛ طرفدارانم به من می خواهم کمک کنند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، رضا رویگری، بازیگر سینما، تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون، اجتناب کرده اند اقامت تحت فشار شخصی {در خانه} سالمندان کهریزک خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هوادارنش خواست به او کمک کنند.

رضا رویگری {در این} ویدئو می‌گوید: «سلام به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال کنندگان گران. من می خواهم رضا رویگری هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خانه سالمندان کهریزک همراه خود خواهید کرد صحبت می‌کنم. بعد اجتناب کرده اند شصت سال کار، همسرم من می خواهم را انداخته این‌جا. ۹ تلفنی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ مقوا بانکی. ۹ می‌توانم برای کارم به کسی زنگ بزنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ کسی می‌تواند به من می خواهم زنگ بزند. ممنوع‌الملاقات هم هستم. اجتناب کرده اند همه حلالیت می‌طلبم، اگر کار بدی کردم من می خواهم را ببخشید. این‌جا برای من می خواهم مثل زندان می‌ماند. اگر آن دنبال کنندگان خوبم کدام ممکن است می‌دانم کم هم نیستند به من می خواهم کمک کنند، ممنون می‌شوم.»

رضا رویگری، متولد ۶ دی ۱۳۲۵ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۳۴۸ ورزش هنری شخصی را تحریک کردن کرده است. او همراه خود ورزشی در فیلم‌های سینمایی پس اجتناب کرده اند انقلاب به مشهور رسید کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میان می‌توان به «عقاب‌ها»، «کانی‌مانگا»، «اجاره نشین‌ها»، «بوتیک»، «اخراجی‌ها»، «خوشایند خطرناک جلف» را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ردیابی کرد. او در سریال‌هایی چون «محله برو موجود است»، «معصومیت اجتناب کرده اند بازو گذشت»، «مختارنامه»، «معراجی ها» را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هم ورزشی کرده است.

Share