پیام طالبان به زنان کارمند: یکی از بستگان مرد را برای جانشینی خود معرفی کنید


طالبان پس از ممنوعیت کارمندان زن بخش دولتی افغانستان از کار در دولت و دستور به ماندن در خانه، از کارمندان زن وزارت مالیه خواست تا یکی از بستگان مرد خود را برای انجام وظایف خود بفرستند.

پایگاه خبری دیارمیرزا به نقل از گاردین نوشت، اندکی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت ۲۰۲۱، زنانی که در مناصب دولتی کار می کردند به خانه فرستاده شدند و دستمزد کمی برای انجام کاری پرداختند.

اما چندین زن به گاردین گفتند که تماس‌های مشابهی از سوی مقامات طالبان دریافت کرده‌اند که در آن از مردی برای جایگزینی یک زن خواسته شده است، زیرا حجم کار در این وزارت افزایش یافته است.

این درحالی است که مقامات طالبان در وزارت مالیه افغانستان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده اند. هنوز مشخص نیست که آیا زنان درخواست های مشابهی را از سایر ادارات دولتی دریافت کرده اند تا یکی از بستگان مرد را به جای خود بفرستند.

به اشتراک بگذارید