پیروزی تکان دهنده چوکا تالش در خارج اجتناب کرده اند پایین


۲ نیروی کار بچه ها ایران در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر به مصاف بوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوکای تالس رفتند کدام ممکن است همراه خود نتیجه ۲ بر صفر چوکا را شکست دادند.

به گزارش دیرمیرزا، ۲ نیروی کار بچه ها ایران بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوکای تالش در هفته اول رقبا های لیگ دسته دوم تجهیزات گلف های ملت در ورزشگاه شهید مهدوی بوش به مصاف هم رفتند. -۰ پیروزی چوکا.

شاهزاده خوزه میری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید علی یحیی زاده برای چوکا گلزنی کردند.

چوکا همراه خود ۲۰ امتیاز، ۳۸ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاضل گل در کلاس دوم جدول قرار دارد.

اشتراک گذاری