پیشرفت فیزیکی ۶۴ درصدی سد لاستیکی کرگانرود تالش


مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان در بازدید از سد لاستیکی کرگانرود تالش گفت: این سد با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۴ درصدی در حال اجرا است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، وحید خرّمی گفت: سد لاستیکی کرگانرود تالش بخشی از آب‌های ناشی از بارندگی، زه آب‌های اراضی زراعی را در فصول زراعی جمع آوری و به مصرف اراضی کشاورزی در دو طرف رودخانه کرگانرود می‌رساند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان حجم آب ذخیره پشت سد لاستیکی کرگانرود تالش برابر با ۲۰۰ هزار مترمکعب عنوان کرد و اظهار داشت: حجم آب تنظیمی این سد در سال حدود ۲۶ میلیون متر مکعب است.

خرّمی با بیان اینکه ساخت سد لاستیکی کرگانرود تالش باعث توسعه و بهبود آبیاری حدود ۲ هزار ۴۱۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه خواهد شد، گفت: پرورش آبزیان، جلوگیری از پدیده کف‌کنی و بهسازی سواحل رودخانه، ذخیره‌سازی آب و تضمین آب اراضی حاشیه رودخانه از اهداف اجرای این طرح است.

او همچنین افزایش سطح تراز آب در رودخانه و امکان انتقال آب به مزارع اطراف به روش پمپاژ، ایجاد حوضچه مکش و احداث ایستگاه پمپاژ و انحراف آب، بهره‌برداری توریستی و تفریحی و تغذیه آب زیرزمینی را از دیگر اهداف ساخت سد لاستیکی کرگانرود تالش اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان تصریح کرد: این سد با ارتفاع لاستیک سه و نیم متر، طول لاستیک در قاعده ۳۶ متر و ۵۰ سانتی متر و طول لاستیک در تاج ۴۷ متر در حال ساخت بر روی رودخانه کرگانرود در شهرستان تالش است.

Share