پیکر آیت الله رودبری آرم می دهد کدام ممکن است آرامگاه دشمن محل ترحم فراوان افراد است.


سخنگوی غول‌ها اظهار داشت: افراد گیلان به‌ویژه رشید آیت‌الله رودباری آرم داده‌اند کدام ممکن است افراد آن‌ها می‌دانند کدام ممکن است روحانیت دقیق نسبت به آنها دلسوزی دارند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، آیت الله رسول فلامالی درست در این لحظه همراه خود همه طرفدار های الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک تحریک کردن سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول آیت الله سعید مجتبری در دعای ربوبیت حضور یافتند.

آیت الله سید مجتبی رودباری شخصی را به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمینارها می رساند علاوه بر این این مصیبت وارده را به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های علمیه آسایش عرض می کنم.

جیما امام رشید اجتناب کرده اند افراد گیله به طور قابل توجهی رشید برای تشییع جنازه وی تشکر کرد. “

آیت الله فلاحتی وی همراه خود ردیابی شناخته شده به عنوان «ساخت، اطلاعات بنیان، کارآفرین» در انقلاب ۱۴۰۱، اظهار داشت: نخست وزیر در ۱۰ سال قبلی ملاحظه ویژه ای به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد داشته است. به تماس گرفتن سالها.”

وی بر نیاز حرکت جهادی در ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: حدس و گمان به امکانات مردم تحمیل شود، سنت سازی {در این} زمینه انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ملت باید منصفانه مجمع ساخت تشکیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد بروند. همراه خود آنها.”

نخست وزیر گیوم بر نیاز تنظیم عوامل سیاه در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تحمل مدیریت انقلاب تاکید کرد.

آیت الله فلاحتی همراه خود ردیابی به عقب ماندگی ملت در ۵۷ سال قبلی، اظهار داشت: نظام اسلامی همراه خود آسانسور کانون های ذهنی راه میانبری را برای بهبود ملت طی می تدریجی.

مقامات جدا از آسانسور امکانات اطلاعات بنیان، نیازمند آسانسور اقتصاد مقاومتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط تولیدات جدید، استفاده اجتناب کرده اند کارآفرینی، بازاریابی محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه صنایع اجتناب کرده اند جمله مزایای آسانسور امکانات اطلاعات بنیان است. امکانات.

امام جمعه رشت ۱۳۹۴: روز ششم فروردین گرامیداشت یادبود آل سعود اجتناب کرده اند حمله ها بزدلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشیانه به یمن همراه خود حمایت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات صهیونیستی.

آیت الله فلاحتی در خصوص سبک مسکن اسلامی کودک اظهار داشت:

او اظهار داشت: «سقط جنین قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت است.

محدوده شناسایی نیک، مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن، آموختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسی یکی اجتناب کرده اند حقوق مشاور نخست وزیر در گیلان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یادآوری اینکه محدوده شناسایی نیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیک اولین حق فرزند پس اجتناب کرده اند تولد است. کودک در مخالفت با پیرمردها.

اشتراک گذاری