چای شمال ۷۸ درصد از مطالبات کشاورزان را بسته است


حبیب جهان‌ساس رئیس اتحادیه چای کشور امروز با بیان اینکه ۲۳ میلیارد تومان دیگر به حساب چایکاران واریز شده است، گفت: ۷۸ درصد چایکاران شمال ۳۶۰ میلیارد تومان واریز کرده‌اند که برای تامین نیاز آنها کافی است. دور.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه امروز ۲۳ میلیارد تن دیگر به حساب چایکاران واریز شده است، خاطرنشان کرد: ۳۶۰ میلیارد تن معادل نیاز ۷۸ درصد چایکاران شمال کشور است. تا کنون پرداخت شده است.

حبیب جهانزاس با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۹ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است، ارزش اقتصادی برگ سبز خریداری شده را ۴۴۷ میلیارد تن عنوان کرد.

وی پرداخت به موقع مطالبات را یکی از اقدامات سازمان چای در کشور در کوتاه ترین زمان دانست و گفت: ۳۶۰ میلیارد تن از این مطالبات به حساب چایکاران واریز شده است.

رئیس انجمن چای کشور با اشاره به اینکه این مبلغ معادل ۷۸ درصد از کل مطالبات چایکاران است، افزود: بیشترین مطالبات پرداختی به سهم دولت چایکاران است و سهم کارخانه ها نیز می باشد. آینده.”

تا به امروز، کارخانه ها ۱۱۰۰۰ تن چای خشک تولید کرده اند: ۴۴۷۸۳ تن که ۹۰ درصد آن درجه یک و بقیه درجه دو بوده است.

اشتراک گذاری