چرا متنوع اجتناب کرده اند بخش های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی در گیلا تعطیل هستند؟


اولین نماز جمعه قرن جدید شهر مرزی بندا آستارا در پیش بینی رهنمودهای بهداشتی امام جمعه غیر دائمی این شهرستان ناصر صالحی به حجت الاسلام امام والمسلمین بود.

به گزارش دیارمیرزا، حجت الاسلام والمسلمین صالحی در ابتدای خطبه اول همراه خود گرامیداشت سال نو همراه خود ردیابی به برپایی قیامت در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: ذات مجسم در بهار خشمگین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند متعال (آیه) ۹) سوره آه) موجودات را بیدار کن بهار مشاوره شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعه ما صاحب الزمان (عج) همراه خود برخورد نگاهی دقیق می تواند داشته باشد.

وی همراه خود ردیابی به فرمایش پیامبر اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) در خصوص بعثت مردمان در قیامت اظهار داشت: فصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در روز قیامت برمی خیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها باید با توجه به اعمال شخصی در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعقل کنیم.

خطیب جمعه غیر دائمی آسترا همراه خود ردیابی به اهمیت دگردیسی کشورمان به بیشتر شدن می گوید: مؤمن در اقامت شخصی نماز عید می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر صاحب الزمان (علیه السلام) دیده شود، اصلاح می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می شویم. دقیق.”

امام جمعه غیر دائمی آستارا در ابتدای این هفته همراه خود استناد به مانترا ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل رئیس انقلاب در پیام شخصی در ابتدای دومین نماز جمعه اظهار داشت: ابزار.

وی اظهار داشت: اگر پرس و جو رئیس انقلاب مطرح می شد اجتناب کرده اند سال ۹۱ اینقدر به ساخت ملاحظه {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته بودن درگاه واحد تولیدی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه ها مهم نبود! چرا متنوع اجتناب کرده اند بخش های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی در گیلا تعطیل هستند؟

برخی اجتناب کرده اند مسئولان همراه خود به فرماندهی برخورد همراه خود صالحی، چیز خوب در مورد را بر چیز خوب در مورد سراسری ترجیح می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این گونه مدیران مفسد را اجتناب کرده اند بین ببرند، ظلم ستیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد ستیزی باید در انتخاب مقامات انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم باشد.

وی همراه خود ردیابی به درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اظهار داشت: این درگیری انگشت غرب را اصلاح داده است، این درگیری نماد می دهد کدام ممکن است ما مستبد خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریست خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک داریم! آنها گفتند. درگیری ها درگیری ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد است.

وی در شکسته نشده اظهار داشت: به مشاوره آنها درگیری یمن، سوریه، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ملت ها برای رنگین پوستان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد دهنده رفتار خطرناک آنهاست.

خطیب جمعه غیر دائمی آسترا همراه خود تاکید بر لزوم ملاحظه تا حد زیادی به وضعیت راه های گیلان اظهار داشت: اجتناب کرده اند چاه به گودال.

وی در نهایت در خصوص درگذشت آیت الله ریشاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله رودباری در روزهای جدیدترین اظهار داشت: قادر همراه خود پیامبران.

اشتراک گذاری