چهار دستگاه دیالیز به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) رودبار اختصاص یافت.


چهار دستگاه دیالیز به همت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اختیار بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) رودبار قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرسا به نقل از وبدا; چهار دستگاه دیالیز مدل ATF 1022 به ارزش ۳۲ میلیارد ریال برای نوسازی بخش دیالیز و افزایش ظرفیت پذیرش بیمار با اعتبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) خریداری شد.

پیش از این بخش دیالیز این بیمارستان دارای هشت دستگاه دیالیز بود که چهار دستگاه آن به دلیل فرسودگی نیاز به تعویض داشت که این امر انجام شد.

به اشتراک بگذارید