چهار شهر گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند که تعداد شهرهای قرمز را به ۱۳۰ شهر رساند


بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرسا، بر اساس آخرین به روز رسانی ها تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از ۱۲۰ شهر به ۱۳۰ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ شهر افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از ۱۶۶ شهر به ۱۵۴ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از ۵۰ شهر به ۳۵ شهر کاهش یافته است.

قرمز: ۱۳۰ شهر
نارنجی: ۱۲۹ شهر
زرد: ۱۵۴ شهر
🔵 آبی: ۳۵ شهر

شهرهای سرخ گیلان رودسر، سیاکل، سوم سرا و مزال هستند.

به اشتراک بگذارید