چگونه فنر تاخیری این یانکی ها را فشرده خواهد کردچگونه بهار مخفف یانکی ها بر بازیکنانی که می توانند فصل را بسازند یا شکست دهند فشار می آورد

بازیکنان – به ویژه ضربه زنندگان – هر ساله از طولانی شدن تمرینات بهاره شکایت دارند.

این برای گروهی که به فهرست ۴۰ نفره می رسد مانند روزهای گذشته نیست. آنها در خارج از فصل لاستیک نمی فروشند. کار آنها تقریباً این است که ۱۲ ماه در سال خوش اندام بمانند.

من یک دوره قبلی – دهه ۱۹۸۰ – را به این دوره پیوند می دهم. به یاد می‌آورم که بازیکنان در فلوریدا و آریزونا در شرایط بهتری ظاهر می‌شوند. همچنین سیگارهایی را که در باشگاه‌ها دود می‌کردند، آبجو می‌نوشید و مجلات غیرایمن برای کار را به خاطر می‌آورم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر