کشاورز گیلانی درگیر آب نباشد رئیس انقلاب الگو مذاکره را تایید کردند


آیت الله فلاحتی معاون نخست وزیر گیلان بر تامین آب کشاورزی کشاورزان در فصل زراعی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کشاورزان گیلانی درگیر آب نباشند.

به گزارش دیارمیرزا، آیت الله رسول فهدیثی در نماز جمعه در امروز رشید همگان را به عبادت خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند گناه طرفدار کرد.

وی همراه خود ردیابی به ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) در ۲۸ فروردین اظهار داشت: این امام بزرگوار مظهر ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال است.

فرا رسیدن روز نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرا رسیدن بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین روز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبارک باد. نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن مرحوم به نظامی چپ اصل دادند کدام ممکن است بمانند، مقر مقدس شجاعت زیادی اجتناب کرده اند شخصی آرم داد.

آیت الله فلاحتی این هفته در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود نمایندگان نظام اظهار داشت: مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نباید این سیستم ملت را ببندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی عمیق داشته باشند.

وی اظهار داشت: نخست وزیر این انتقاد را تایید کرده است، در واقع نقد راستگو ای است کدام ممکن است باعث ناامیدی نمی شود، از فناوری امروزی نباید دلخور شود.

سخنگوی نخست وزیر گینه در گیوم همراه خود دقیق اینکه سپاه پاسداران الگو مذاکرات را تایید کرده است، هشدار داد کدام ممکن است آمریکا باید استفاده اجتناب کرده اند زور را متوقف تنبل.

آیت الله فلاحتی همراه خود احیای آرمان فلسطین: دشمن در امتحان شده {است تا} سرعت تجزیه کودکان فلسطینی را کاهش دهد.

وی در خصوص مونتاژ ۴ میلیون مسکن توسط مقامات به مدت ۴ سال در ملت اظهار داشت: نظارت تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز خانه ها برای ملاحظه به استحکام مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز ضروری است.

امام جمعه رشت همراه خود تاکید بر سنت دینی، ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی در مونتاژ مسکن خاطرنشان کرد: در ساختمان های مسکونی، مساجد، مدارس، امکانات ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در انتخاب قرار گیرد.

آیت الله فلاحتی بر لزوم استفاده اجتناب کرده اند عنوان ایرانی در تصمیم گیری بناهای مسکونی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند عنوان لاتین در ساختمان های مسکونی خودداری شود.

وی در خصوص قطع اعتبارات دولتی تصریح کرد: مسئولان باید همراه خود انتخاب دادن به امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات کشوری برابری را در تذکر بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه مردمان متشابه رفتار شود چرا کدام ممکن است جناحی بودن انسان به درستی است.

مشاور مجمع نهایی در گیلان بر تامین آب کشاورزی در فصل زراعی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کشاورزان گیلانی درگیر آب نباشند.

آیت الله فلاحتی همراه خود دقیق اینکه حقوق فرزندان نسبت به پیرمردها منطبق بر موازین اسلامی است، اظهار داشت: آموزش یکی اجتناب کرده اند حقوق کودکان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید فضای مساعدی برای فرزندانمان تحمیل کنیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه تنظیم مفید برای تربیت کودکان مساعد است، تصریح کرد: انسان در جاری انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل است.

امام جمعه رشت، خانوار را بهتر از بستر برای تربیت فرزندان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالح، بستر را برای انسان نیکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالح می تنبل.

انتهای پیام/

اشتراک گذاری