گرفتن به ماشینش در صومعه! | متهم ۴۶ ساله در حین ناپایدار دستگیر شد.


سرهنگ امیر وهاب زاده، فرمانده انتظامی صومعه سرا اظهار داشت کدام ممکن است شخص تیرانداز را {در این} شهر دستگیر کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات پولی.»

به گزارش پایگاه دیارمیرزا فرمانده انتظامی صومعه سرا اجتناب کرده اند دستگیری شخص تیرانداز {در این} شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: ایمنی حاصل خوب الگو مشترک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید {در این} زمینه اجتناب کرده اند پلیس حمایت کنند.

وی اظهار داشت: در پی نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتن در کلانتری ۱۱۰ ماموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

رئیس پلیس Suhmessara اظهار داشت کدام ممکن است مهاجم روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند محل متواری شد در حالی کدام ممکن است پلیس دیر یا زود رسید دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی همراه خود ردیابی به اینکه خوب قبضه اسلحه اجتناب کرده اند وی اختراع شد، اظهار داشت: متهم سابق در جیب دادگاه حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل تعقیب قرار گرفت.

سرهنگ وهاب زاده در طولانی مدت بر لزوم برخورد قاطع پلیس همراه خود مخلان نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت افراد تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افراد خواست بدون در نظر گرفتن سریعتر این گونه حوادث را به پلیس اطلاع دهند.

اشتراک گذاری