گزارش تصویری تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان


امیرصالح غنجی: با حضور معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، با قدردانی از فریبرز جمال‌ زاد رئیس پیشین، حمیدرضا مسکنی به عنوان رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان منصوب و معارفه شد.

امیرصالح غنجی: با حضور معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، با قدردانی از فریبرز جمال‌ زاد رئیس پیشین، حمیدرضا مسکنی به عنوان رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان منصوب و معارفه شد.

Share