گزارش تصویری راهپیمایی روز قدس در رشت


علی خیرخواه: راهپیمایی روز قدس در رشت همراه خود سخنرانی سردار رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شورای توافق بازاریابی اسلامی برگزار شد.

علی خیرخواه: راهپیمایی روز قدس در رشت همراه خود سخنرانی سردار رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شورای توافق بازاریابی اسلامی برگزار شد.

Share