گزارش تصویری راهپیمایی روز قدس در لنگرود


ابوالفضل شکری: راهپیمایی روز قدس همزمان همراه خود فینال جمعه ماه مبارک رمضان در لنگرود همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این شهر برگزار شد.


Share

The post گزارش تصویری راهپیمایی روز قدس در لنگرود appeared first on پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا.