گزارش تصویری هشتمین دوره جشنواره بهار نارنج


ابوالفضل شکری: هشتمین دوره جشنواره بهار نارنج در کومله با حضور مسئولان و هزاران نفر از مردم در پارک سیزده بدر لات محله کومله برگزار شد.

ابوالفضل شکری: هشتمین دوره جشنواره بهار نارنج در کومله با حضور مسئولان و هزاران نفر از مردم در پارک سیزده بدر لات محله کومله برگزار شد.

Share