گزارش کسر بودجه ۱۴۰۰ استان به زودی تقدیم مسئولان استانی می شود


نبی زاده با بیان اینکه گزارش کاهش بودجه گزارشی است که عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی را با قانون بودجه مقایسه می کند، گفت: این گزارش شرح وظایف دولت، وظایف اجرا شده، مبالغ و وظایف نادیده گرفته یا درج شده است. در اجرا نقاط ضعف خود را به دیگران نشان دهید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نبی زاده رئیس دیوان محاسبات گیلان گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ سال پیش از موعد مقرر و شش ماه پیش از موعد مقرر را علاوه بر کارنامه منحصر به فرد این نهاد در دوره ۱۱۰ ساله ارائه کرد. با شعار دادگاه حسابداری، دادگاه فنی خلق، دکتر. نشان استراتژی و استراتژی باسرپاش برگرفته از تلاش و کوشش موثر کلیه کارکنان و مدیران دیوان محاسبات می باشد.

وی بیان کرد: این گزارش کمک موثری به نمایندگان شورای اسلامی می کند تا نقاط ضعف و قوت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را شناسایی کرده و در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تأثیر مثبتی داشته باشد.

نبی زاده با بیان اینکه گزارش کاهش بودجه گزارشی است که عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی را با قانون بودجه مقایسه می کند، گفت: این گزارش شرح وظایف دولت، وظایف اجرا شده، مبالغ و وظایف نادیده گرفته یا درج شده است. در اجرا نقاط ضعف خود را به دیگران نشان دهید.

قطع استانی گزارش کسر بودجه ۱۴۰۰ به زودی برای استفاده در تصمیم گیری های مسئولان استانی در اختیار مراجع استانی قرار می گیرد.

به اشتراک بگذارید