گفتگونیوز » فاجعه آبادان؛ مدیریت ناکارآمد – احمد مازنی


در مورد فاجعه فروریختن ساختمان متروپل آبادان بسیار گفته و نوشته شد.
اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که فاجعه آبادان نماد مدیریت ناکارآمد، فرهنگ رشوه‌گیری و رشوه‌دهی و رانت در موسسات حکومتی و غیرحکومتی، فقدان فرهنگ مسوولیت‌پذیری، محدودیت رسانه‌ها و آزادی بیان و قلم و بالاخره مجموعه‌ای از بی‌کفایتی، سوءتدبیر، سوء‌رفتار و سوءمدیریت و بی‌تفاوتی نسبت به جان، مال و عِرض مردم است.
آبادان نماد ایثار بود و در کنار مردم این دیار، تمام ایران مهد ایثار بود، اما اکنون به‌رغم تبلیغات رسمی، سر تا پای جامعه ما گرفتار استئثار است. استئثار، نقطه مقابل ایثار یعنی همه را پای منافع خویش لگدمال کردن است.
این فرهنگ غلط در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دستگاه‌های گوناگون حاکم است.
از نظام انتخابات تا نظام مهندسی. از شهرداری‌ها تا دستگاه‌ها و نهادهای دیگر، چنان است که گفته می‌شود هر چیزی را با پول و زور و تزویر می‌توان خرید و می‌توان فروخت.
آری همچنان که روزی شکستن حصر آبادان نشانه ایثار و فداکاری و حق‌طلبی بود، اکنون فاجعه سقوط متروپل نشانه سقوط اخلاقی و فرو غلطیدن در باتلاق بد اخلاقی است.
در حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل آبادان مجموعه‌ای از علل بی‌کفایتی را دیدیم؛ سوء تدبیر، سوءرفتار و سوءمدیریت و بدترین آن انتشار اطلاعات نادرست درباره ابعاد فاجعه .

بهتر نیست به توهین‌های مکرر به افکار عمومی پایان داده و مردم را به متن تصمیمات برگردانیم و به جای سپردن امور به نااهلان و نامحرمان که امام نسبت به حضور آنها هشدار داد، کارها را به اهلش بسپاریم.
پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) فرمود: «من از فقر بر امتم بیمناک نیستم آن اندازه که از سوءتدبیر بیمناکم.»
امروز ایران عزیز بیش از پیش گرفتار سوءتدبیر داخلی و سوءنیت خارجی است و باید راه تکرار بر چنین حوادث تلخ و دردناک را بست و عرصه را بر متخصصین، صاحبنظران و اهل فضل که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز کرد.
ضمن عرض تسلیت به خانواده قربانیان فاجعه آبادان و آرزوی سلامتی و عافیت برای آسیب‌دیدگان این فاجعه، امیدوارم همه متولیان امر در قصور و تقصیرها به درگاه خداوند استغفار کنند و در نوع نگاه به هم‌نوعان، قانون و اخلاق و شیوه حکمرانی تجدیدنظر کنند.