گفتگونیوز » پیام آسایش خاتمی در پی درگذشت دکتر ندوشن


درگذشت خسارتبار پژوهشگر فاضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دوست ، جناب آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن را به همه اصحاب فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردان آن بزرگوار ، به طور قابل توجهی به بانوی دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگوار خانم دکتر شیرین بیانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرزندان آن مرحوم صمیمانه آسایش می‌گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت روان بلند او را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی همه بستگان احترام را اجتناب کرده اند پروردگار موفق آرزو می کنم.

یاد آن گران قیمت گرامی باد‌‌!

سیّد محمّد خاتمی

۱۴۰۱/۲/۶