گیلان میزبان مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی شد | برگزاری کشتی آزاد بچه ها در بهشهر


همراه خود ادعا فدراسیون کشتی، استان گیلان میزبان رقبا‌های بین‌المللی کشتی بچه ها شد. این مسابقات طی روزهای ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ اردیبهشت‌ماه در شهر رشت استان گیلان برگزار احتمالاً خواهد بود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند فارس، در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه رقبا بین‌المللی کشتی آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرنگی در کلاس سنی بچه ها در رشت برگزار می‌شود.

این مسابقات کلاس‌های سنی بین‌المللی کشتی فرنگی بچه ها، جام شاهد عنوان دارد کدام ممکن است طی روزهای ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ اردیبهشت‌ماه در شهر رشت استان گیلان برگزار احتمالاً خواهد بود.

علاوه بر این رشت رقبا‌های بین‌المللی کشتی آزاد بچه ها جام شهید هاشمی‌نژاد روزهای ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ اردیبهشت‌ماه در شهر بهشهر استان مازندران برگزار می‌شود.

پس‌ اجتناب کرده اند آن سرخس میزبان اولین فاصله پیکارهای بین‌المللی کشتی فرنگی جوانان به تماس گرفتن جام رحیم علی‌آبادی دارنده مدال‌های نقره المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنز جهان {خواهد بود}.

این رقبا‎ها روزهای ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ اردیبهشت‌ماه در استان خراسان رضوی به انجام می‌رسد.

پیکارهای بین‌المللی کشتی آزاد جوانان جام عبدالله موحد قهرمان ۶ مداله‌ المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان هم روزهای ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ اردیبهشت‌ماه در شهر آمل استان مازندران برگزار می‌شود.

مراقبت از مسابقات بچه ها اسامی ۶۹ فرنگی کار حرفه ای اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت ادعا‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رقبا‌ها در ۱۰ وزن: ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷، ۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ کیلوگرم برگزار می‌شود.

احتمال حضور نیروی کار‌های ارمنستان، آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان {در این} مسابقات موجود است با این حال باید دید همراه خود تحریک کردن رقبا‌ها کدام گروه‌ها {در این} پیکارهای بین‌المللی کشتی نمایندگی خواهند کرد.

Share