گیلان پاسخگویی بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن معابد آسکاری را بر عهده دارد. مشارکت نهایی در مونتاژ معبد مقدس


به مشاوره رئیس ستاد بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای آستان مقدس گیلان در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ تن گوجه فرنگی به آبادانی گیلان اهدا شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن حرم مطهر در کربلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف.

رئیس وسط بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای تالارهای گیلیان مستقر در دیرمیرزا در مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن عتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیات تعهد مونتاژ، نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن زیارتگاه ها را بر عهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری برای زائران است. . به سادگی ممکن است زیارت تنبل.

مجید دوهاندو اجتناب کرده اند ائمه معصومین برای استناد به این موضوع استفاده می تنبل کدام ممکن است ستاد بهبود معبد مردم اساسی است ۹ دولتی.

سردار شهید حاج قاسم سلیمان، موسس ستاد دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن معبد عالیات، اظهار داشت: همه ما قادر هستیم سهم شخصی را برای دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی معبد مقدس انجام دهیم.

وی اظهار داشت: «هرکسی کدام ممکن است در ستاد واقعاً کار می کند حقوق نمی گیرد.

وی افزود: در کل عالی سال قبلی در همه شئون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار به ائمه مرتد به طور قابل توجهی اباعبدالله الحسین عشق فراوان داشته ایم. ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ میلیون تن برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن معبد.

{در این} ماموریت همراه خود استناد به “۷۵۰۰ تن جیلین در هر سال برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای هر ۲ معبد” نمایندگی کنید.

دوهندو اظهار داشت: این سیستم ما بر مقدمه ۱۴ مرحله است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها مشارکت مردمان {در این} کار خداپسندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا در زمینه کارخانجات کشاورزی، دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی است. مجرمان سایبری، نیروهای مسلح، بخش های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی، خیریه های معبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تولید دیگری را نباید نادیده گرفت.

وی همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند مشارکت حقوقی گیلیان اظهار داشت: در تمامی شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اعتراضی ستاد عتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عتبات عالیات سازماندهی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان می توانند برای این امکانات اقدام کنند.

دوهاندو یادآوری می تنبل کدام ممکن است سال قبلی حدود ۲۰ تن برنج نذری تواند به شما کمک کند خانوار در جیلین مخلوط آوری شد.

رئیس ستاد بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن سالن های تالار گیلیان تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ توجه پیش بینی برداشتن گام های غول پیکر، مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دائمی همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مردمان هستیم.

وی اظهار داشت: کنجکاوی مندان می توانند برای کسب داده ها تا حد زیادی به مکان www.atabat.org مراجعه کنند.

اشتراک گذاری