۱۰ رفتار آسان برای خوب ماه تا حد زیادی


اگر به این در نظر گرفته شده می کنید کدام ممکن است باید تا حد زیادی بازی کنید، هر دو اگر به طور قابل توجهی در جستجوی انجام روتین هستید، اکنون زمان کدام ممکن است به آن است رفتار کنید. چگونه آوریل “حرکت تا حد زیادی ماه ها” است.

خوب ماه اضافی چیست؟

خوب ماه اضافه بگیرید این کمپینی است کدام ممکن است توسط صفحه بحث روده ها آمریکا کمک خواهد کرد که شما بزرگسالان برای افزایش ورزش جسمی تحمیل شده است. مهمتر اجتناب کرده اند همه، متعدد اجتناب کرده اند بزرگسالان بازی های طرفدار شده را بدست آمده نکنید.

اگر برای شما ممکن است خوشایند به نظر می رسد مانند است، بالقوه است خوب ارزش امتحان شده را داشته باشد. مورد نیاز نیست تنظیمات شدیدی در عادات شخصی تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دویدن ماراتن گزارش شناسایی کنید (تا واقعاً بخواهید)، با این حال بالقوه است در کل روز انفجارهای کوچکی داشته باشید کدام ممکن است ضربان روده ها ممکن است را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می سوزد. تعدادی از انرژی اضافی.

۱۰ رفتار آسان برای خوب ماه تا حد زیادی

در همین جا تعدادی از راهنمایی با توجه به نحوه به نظر می رسد هر دو تکل وقت برای اکستنشن مو (را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها لذت بخش هستند) معرفی شده است شده است. اجتناب کرده اند AHA طرفدار می تنبل. هر هفته به مدت ۱۵۰ دقیقه همراه خود عمق متداولیا ۷۵ دقیقه بازی متداولانجام دهید.

# ۱ رقص کودک نوپا

موسیقی مورد کنجکاوی شخصی را هنگام تهیه شام ​​ بیندازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن سوء بیشترین استفاده را ببرید. هر دو صبح هنگام کنار هم قرار دادن شدن برقصید. {چه کسی} اهمیت می دهد کدام ممکن است آنها بتوانند بار با کیفیت حرفه ای را تحمل کنند؟ میکروفون هوا را توسط دست بگیرید، کمربند بیانسه را باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی موسیقی تمام شد، خوب ورزش ۵ دقیقه ای دلچسب انجام خواهید داد. خواه یا نه به این سیستم روزانه هدایت شده بیشتری خواستن دارید؟ دیدن دسته رقص برای انواع زیادی گروه رقص رایگان کدام ممکن است قطعاًً ضربان روده ها ممکن است را به شادی ها انگیزترین فرآیند در این سیستم FitOn افزایش می دهد.

شماره ۲ اجتناب کرده اند سطوح شخصی خارج شوید

اجتناب کرده اند دفتر شخصی آرامش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدتی اجتناب کرده اند پله های خانه شخصی بالا بروید. ممکن است می توانید این کار را به شبیه به سرعتی کدام ممکن است می خواهید انجام دهید – {به آرامی} راه بروید هر دو بدوید هر دو برای منقل غول پیکر فوری بدوید. ممکن است ۵-۱۰ انرژی در دقیقه می سوزانید! اعتقاد را افزایش می دهد. در خانه شخصی شما پله ندارید؟ مشکلی نیست در هر اتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن قدم بزنید. هر مرحله حیاتی است.

شماره ۳ Irends را سرزنده کنید

خواه یا نه باید ۲ کالا را اجتناب کرده اند خوب بازار مواد غذایی تهیه کنید، خوب سفارش را پایان دادن کنید، پست کنید هر دو خوب خشکشویی عرضه دهید؟ چرا آن را به حداقل یک ماموریت سرزنده تغییر نکنیم. خواه یا نه می توانید همراه خود خیال دستی در آنجا قدم بزنید هر دو دوچرخه استفاده کنید؟ وقتی چیزی را اجتناب کرده اند لیست کارهای شخصی چک می کنید، به سادگی می توانید ۲۰ دقیقه پرسه زدن هر دو ۱۰ دقیقه تجربه شوید.

شماره ۴ در گذشته اجتناب کرده اند خواب اقدامات کششی انجام دهید

آهسته کردن هر دو {کاهش سرعت} ممکن است بالا خوبی برای خوب روز پر استرس باشد. به همان اندازه روزی کدام ممکن است بافت خوبی نسبت به هیکل شخصی دارید، به اقدامات یوگای مورد کنجکاوی شخصی (معادل حالت کودک، کبوتر هر دو تاب مصرف کردن به ورودی) بچسبید. هر دو اگر حاضرید ذهن شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهید، بیایید تمام در نظر گرفته شده را انجام دهیم. چاپ شده a را فشار دهید FitOn Night Yoga Flow را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اساس کنار هم قرار دادن شوید.

شماره ۵ آرامش کنید

اگر تمام روز پایین کامپیوتر شخصی بنشینید، گروه های عضلانی ممکن است توصیه می کنند کدام ممکن است حرکت کنند. بیشتر اوقات بیدار شوید – اگر می توانید برای هر ساعت خوب تایمر ترتیب کنید. در دفتر شخصی قدم بزنید، تعدادی از جک افزایش انجام دهید، هر دو حتی برخی اجتناب کرده اند فشارها هر دو اسکات را پوست بکشید. همراه خود انجام حرکت خون، ممکن است کنار هم قرار دادن خواهید بود کدام ممکن است یک بار دیگر اوج کار بروید – {بهره وری} نیز هک است! بهتر از گروه؟ برای کودک های ممکن است واقعاً کار می کند! پژوهش کودکان سرزنده در مقابل همراه خود دوستان غیرفعال شخصی، انواع ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط شناختی بیشتری دارند. آن را به حداقل یک امر خانوادگی تغییر کنید!

مرتبط ۵ کشش ساده WFH اگر گروه های عضلانی ممکن است در نت ها هستند.

شماره ۶ برخاست

خاموش کردن کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر شدن مستقیم به مبل + تلویزیون فوق العاده غیرمعمول نیست. اگر اینطور است، آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه عامل خوبی است، با این حال می‌توانید سرزنده‌تر هم باشید. به جای آن نادیده تکل بازاریابی، آنها را بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان فرصتی برای بلند شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندن روی پای شخصی بیشترین استفاده را ببرید. پس اجتناب کرده اند بلند شدن، می‌توانید همراه خود روبرو شدن هر دو حرکت تا حد زیادی همراه خود افزایش انگشتان پا {به سمت} پاشنه پا، تحمیل تعدادی از دایره بازو، هر دو پیوستن آن‌ها به ریه‌ها هر دو ۲ مجموعه اجتناب کرده اند ریه‌ها، حرکت بیشتری را انجام دهید. این را برای حداقل کمتر از خوب حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب آرامش تجاری بررسی کنید.

پچ ۶ درمورد به تمرینات آسانسور کننده فوری می توانید بین وقفه های کاری انجام دهید.

شماره ۷ همراه خود عروسک شخصی تفریحی کنید

سگ ها در همراه جرم ممکن است خوشایند هستند – آنها در همه زمان ها با بیرون ملاحظه به آب و هوای محلی کنار هم قرار دادن پوست درگیر شدن هستند. خوب قدم اجتناب کرده اند این سیستم همان قدیمی پرسه زدن شخصی بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها به حیاط بدوید هر دو بعد اجتناب کرده اند ظهر به ایمنی اجتناب کرده اند جنگل بومی بروید.

# ۸ برو پوست

شناخته شده به عنوان خوب خانوار، خواه یا نه می توانید پوست بروید، خوب قورباغه بگیرید هر دو خوب توپ فوتبال پرتاب کنید؟ شاید این مد مورد کنجکاوی ممکن است برای پیوستن باشد.

# ۹ مشکل ها را بپذیرید

پلانک آپ به مدت ۳۰ روز. در گذشته اجتناب کرده اند درگیر شدن به رختخواب ۲۰ نشستن انجام دهید. Pushup را همراه خود شماره X آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا ماه به X بروید. نگاهی به‌های مطابقت اندام میکرو به فرآیند‌های کوچکی ارائه می دهیم انگیزه می‌دهند کدام ممکن است در کل زمان بافت خوبی با توجه به هدفتان تحمیل می‌کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس؟ خوب هدف جدید تصمیم گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شکسته نشده دهید.

ممکن است هم می توانید بپیوندید هر دو نگاهی به شخصی را تحمیل کنید دقیقاً در این سیستم FitOn!

# ۱۰ صحیح در بار

ممکن است باقی مانده است WFH (هر دو مختلط) هستید، متعاقباً آن نقطه را در ابتدای روز کاری شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بار توجه داشته باشید. بلند شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فراگیر بلوک شخصی قدم بزنید هر دو ۵ دقیقه بازی کنید. ۲ بار تکرار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ دقیقه ورزش در کتاب دارید حداقل – را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید، حتی مورد نیاز نیست به او زمان بدهید.

همین جا حرکت تا حد زیادی در تمام اندازه سال است!

صرف نظر از کدام ممکن است چه کاری را انجام دهید، خوب عامل مشخص است: هر قدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر حرکتی {برای حفظ} سلامت هیکل ممکن است فکر تبدیل می شود.

باقی مانده است به صفحه بحث ما نپیوسته اید؟ رایگان گزارش شناسایی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبه های نامحدودی را بیابید کدام ممکن است باعث تبدیل می شود آن را لذت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی همراه خود این سیستم شلوغ شخصی وفق دهید!