۳ عضو خوب خانوار در نبرد طالبان کشته شدند | دستگیری قاتل


– فرمانده پلیس ایالت گیوم گفتن کرد کدام ممکن است ۳ نفر اجتناب کرده اند اعضای خوب خانوار در پی اختلاف خانوادگی کشته شدند.

به گزارش دیارمیرزا سردار عزیزاله ملکی اجتناب کرده اند کشته شدن ۳ نفر اجتناب کرده اند اعضای خوب خانوار در شهرستان تالش خبر داد. تجزیه و تحلیل دستگیری فراری در اصل کار قرار گرفت.

به مشاوره فرمانده انتظامی گیلان، خدمه های عملیات ویژه همراه خود فرماندهی نیروی انتظامی تالش تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

به مشاوره سردین ملکی، ضارب در نبرد همراه خود خانوار همسرش شریک زندگی، داماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ خواهرزاده شخصی را همراه خود شلیک گلوله کشته است. {در این} گرفتن مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برادر مهاجم کشته شدند.

وی همراه خود خاص اینکه وضعیت شریک زندگی مقتول وخیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان خرس حرکت جراحی قرار دارد، به اقدامات فنی پلیس ردیابی کرد.

رئیس پلیس ایالت جیلیان همراه خود ردیابی به پیامدهای عدم ملاحظه به قوانین، بر رعایت حریم شخصی خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشتن داری تاکید کرد.

اشتراک گذاری