۳۰۰ هزار تومان معوقه یارانه نقدی به حساب بازماندگان واریز نشد.


تاکنون تنها ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی به حساب متقاضیانی که اخیرا به یارانه بگیران اضافه شده اند واریز شده است. بر این اساس معادل ریالی ۲ قسط یارانه نقدی جدید به حساب این دسته از یارانه بگیران واریز نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، علیرغم اطلاعیه هایی که از طریق دستگاه های دولتی صورت گرفته، معوقات یارانه نقدی به حساب بازماندگان واریز نشده است.

اخیرا سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که معوقات مربوط به حساب بازماندگان از دریافت یارانه نقدی را قبل از واریز چهارمین دور جدید یارانه ها واریز می کند. فقط یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی به حساب متقاضیان تازه اضافه شده برای یارانه بگیران واریز می شود. بر این اساس معادل ریالی ۲ قسط یارانه نقدی جدید به حساب این دسته از یارانه بگیران واریز نشده است.

لازم به ذکر است تاکنون ۳ مرحله از یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب یارانه بگیران واریز شده است. اخیرا در پی اعتراضات نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به لیست یارانه بگیران اضافه شده اند. همچنین دولت برای متقاضیانی که از سال های گذشته یارانه دریافت کرده اند، پیش بینی هایی برای دریافت یارانه نقدی، ثبت درخواست و ارائه درخواست یارانه تهیه کرده است.

به اشتراک بگذارید