۵ شرور در نبرد بازار ساحلی آستارا دستگیر شدند.


سرهنگ افراسیاب زهدنیا رئیس فرماندهی انتظامی آستارا اجتناب کرده اند دستگیری عاملان نبرد در بازارچه ساحلی این شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش دیارمیرزا فرمانده انتظامی آستارا اجتناب کرده اند دستگیری ۵ شرور در نبرد بازار ساحلی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افراسیاب زهدنیا

در پی ادعا نبرد دسترس در بازار ساحلی آستارا، معامله با به این پرونده در اصل کار وسط فوریت های پلیسی ۱۱۰ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا ذکر شد: در تجزیه و تحلیل ها خاص شد کدام ممکن است بر تأثیر نزاع خصوصی بین تعدادی از نفر نبرد رخ داده است.

پلیس می گوید ۵ متهم را {در این} پرونده بازداشت کرده است.

سرهنگ زهدنیا در طولانی مدت بر نیاز صلح تاکید کرد.

اشتراک گذاری